artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. gospodarowania lokalami mieszkalnymi w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze