artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Podinspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Referacie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze