artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: PS Nr 15, ul. Belzacka 78a i PS nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka, ul. Topolowa 14a w Piotrkowie Trybunalskim