artykuł nr 1

Prezydent miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: PODINSPEKTOR DS. OBSŁUGI PUNKTU INFORMACYJNEGO W BOMiNO