artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH w Biurze Inwestycji i Remontów