artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na odbudowę ogrodzenia cmentarza przy kościele Najświętszej Marii Panny w Piotrkowie Trybunalskim