artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na budowę parkingu przy ul. Dmowskiego w Piotrkowie Tryb.

Przetarg nieograniczony na budowę parkingu przy ul. Dmowskiego w Piotrkowie Tryb.Termin składania ofert – 17.02.2004 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert –17.02.2004 r. o godz. 10.00BZP NR 193 Z DNIA 31.12.2003 R. POZ. 82353(ANZ. 341/27-IMI/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Sylwia Wawrzyniak w sprawach technicznych tel. 0-44 732-18-36 Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34,