artykuł nr 1

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

Przetarg nieograniczony na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.Termin składania ofert – 19.12.2003 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert –19.12.2003 r. o godz. 10.00(ANZ. 341/5-ROŚ/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Elżbieta Sapińska w sprawach technicznych tel. 0-44 732-18-44Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34