artykuł nr 1

Zakup talonów świątecznych dla pracowników Urzędu Miasta

Przetarg nieograniczony na zakup talonów świątecznych dla pracowników Urzędu Miasta w Piotrkowie TrybunalskimTermin składania ofert – 11.12.2003 r. do godz. 9.00Termin otwarcia ofert –11.12.2003 r. o godz. 11.00(ANZ. 341/2-DBK/2003)Specyfikacja do odbioru w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Tryb. przy Pasażu Rudowskiego 10, pok. 319, cena 20 zł.Pracownicy uprawnieni do kontaktu z oferentami:Halina Sobiechart w sprawach technicznych tel. 0-44 647-37-64Anna Sadza w sprawach formalnych tel. 0-44 649-78-34,