artykuł nr 1

Usługa edukacyjna: doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 17 w Piotrkowie Trybunalskim - studia podyplomowe