artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na przebudowę Placu Zamkowego z przyległym skwerem w ramach projektu Rewitalizacja terenów Podzamcza Młode-Stare Miasto w Piotrkowie Trybunalskim