artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych polegających na zakupie i montażu dwóch dodatkowych tablic wskaźnikowych optycznych Q-Matic w związku z realizacją zadania pn: Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta

Załączniki:
Ogłoszenie 589 KB