artykuł nr 1

Przetarg na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim - etap II i III Nr ogłoszenia 136808-2015