artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji i adaptacji budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb Urzędu Miasta w ramach zadania pn. ,,Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM - dokumentacja techniczna''