artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych jednostek organizacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt. 1 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane-bez instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska ust. 2 oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów Rozdział I § 3 ust. 3