artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.