artykuł nr 1

Postępowanie na wykonanie; dostawa i montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, po 1 szt.(łącznie 2 szt.) tablic pamiątkowych wykonanych z mosiądzu wg załączonego wzoru w związku z realizacją zadań pn.:- ,,Przebudowa ulicy Rwańskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną''- ,,Przebudowa ulicy Rycerskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną'' w ramach projektu ,,TRAKT WIELU KULTUR - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego etap II''

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze