artykuł nr 1

Postępowanie na wykonanie pomiaru grubości ścianki rurociągu kanału tłocznego na odcinku od 5 365,4 km do końca rurociągu (wylot do kanału otwartego) metodą ultradźwiękową w ramach Projektu: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim"

Dostępne kategorie:
I półrocze
II półrocze