artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wymianę posadzek na korytarzach I i II piętra w budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim