artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. rozbudowa wodociągu w ul. Pawłowskiej w zakresie min. wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w ul. Pawłowskiej od ul. Powstańców Warszawskich do skrzyżowania z ul. Brzeźnicką (etap I, etap II) oraz budowa na jej podstawie i etapu wodociągu od posesji nr 62 przy ul. Pawłowskiej (włącznie do istniejącego odcinka wodociągu) do posesji nr 106