artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej, oraz ubezpieczenie komunikacyjne Miasta Piotrkowa Trybunalskiego