artykuł nr 1

Przeprowadzenie 1209 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki w ramach projektu UE: Zdobywamy Świat-kompleksowe zajęcia wyrównawcze i wspierające rozwój dla uczniów klas IV i V piotrkowskich szkół podstawowych