artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie powszechnych usług pocztowych dla Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w obrocie krajowym i zagranicznym