artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w związku z rozbudową ulicy Łódzkiej w Piotrkowie Trybunalskim na odcinku od Al. Armii Krajowej do granic miasta w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 -Poprawa dostępności do krajowej sieci dróg (nr 1, 8, 12, 91) poprzez rozbudowę ulicy Łodzkiej w Piotrkowie Trybunalskim