artykuł nr 1

Zamówienie z wolnej ręki w/s wykonania robót dodatkowych w związku z przebudową ul. Jerozolimskiej w ramach programu Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrów logistycznych i obszarów piotrkowskiej podstrefy łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej - II etap