artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług szkoleniowych dla 30 niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej w ramach projektu: Aktywizacja osób niepełnosprawnych szansą na zatrudnienie