artykuł nr 1

Uproszczona oferta w trybie art. 4a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Półkolonie letnie w Świetlicy Socjoterapeutycznej "ORATORIUM Św. Antoniego"