artykuł nr 1

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2019