artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Nr PAK 1711.3.2017 z kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta w 2015 r., na realizację zadań przez Zaoczne Technikum dla Dorosłych, Zaoczne Uzupełniające Technikum dla Dorosłych, Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych GABOR oraz Policealną Szkołę Zawodową GABOR w Piotrkowie Trybunalskim