artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne nr PAK.1711.9.2016 z kontroli prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, realizacji planu finansowego oraz sporządzania sprawozdań budżetowych w 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne11 MB