artykuł nr 1

Wynik kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych prowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi

Wystąpienie pokontrolne dostępne jest pod linkiem http://www.bip.lodz.rio.gov.pl/?cid=116&bip_id=2098

Uchwałą Nr 28/140/2016 z dnia 8 i 29 września  2016 r. Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Łodzi po rozpatrzeniu zastrzeżeń Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego złożonych do wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym  uchwaliło,  co następuje:

  1. Uwzględniło zastrzeżenia do wniosku pokontrolnego zawartego w pkt 3  i pkt 5 wystąpienia pokontrolnego,
  2. Oddaliło zastrzeżenia do wniosku pokontrolnego zawartego w pkt 17 wystąpienia pokontrolnego.