artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2014 roku