artykuł nr 1

Ogłoszenie dotyczy zamiaru udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sportu w 2013 r.