artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Gimnazjum nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB