artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim