artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB