artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim