artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w II Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolneMB