artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 472 z dn. 31 grudnia 2007 r.