artykuł nr 1

Zarządzenie nr 191 z dnia 8 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 191

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia  8 czerwca 2022 r.

zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 105 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 60 ust. 2 pkt. 3, 4, 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn.zm.), art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn.zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 105 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 137 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 150 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 13 maja 2022 r. Zarządzeniem Nr 174 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2022 r., otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. PREZYDENT MIASTA

Andrzej Kacperek

WICEPREZYDENT MIASTA