artykuł nr 1

Zarządzenie nr 100 z dnia 31 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 100

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 31 marca 2022 roku

 

w sprawie zmian w planach finansowych

 

Na podstawie art. 247 ust. 1 i art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)  zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Uwzględniając zmiany budżetu Miasta wprowadzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 99 z dnia  31 marca 2022 r. dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miasta oraz w planach finansowych jednostek budżetowych:

- Urzędu Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 1/A, 1/B, 2/A, 3/A, 4/A, 4/B, 5/A, 6/A, 6/B, 7/A, 8/A, 9/1/A, 9/1/B,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zgodnie z załącznikami Nr 10/A, 10/B,

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z załącznikiem Nr 11/B,

- Szkoły Podstawowej Nr 3, zgodnie z załącznikiem Nr 12/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 13/A,

- Szkoły Podstawowej Nr 10, zgodnie z załącznikiem Nr 14/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 7, zgodnie z załącznikiem Nr 15/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 15, zgodnie z załącznikiem Nr 16/A,

- Przedszkola Samorządowego Nr 26, zgodnie z załącznikiem Nr 17/A,

- Centrum Usług Wspólnych, zgodnie z załącznikiem Nr 18/A,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1, zgodnie z załącznikiem Nr 19/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4, zgodnie z załącznikiem Nr 20/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5, zgodnie z załącznikiem Nr 21/B,

- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 6, zgodnie z załącznikiem Nr 22/B,

- Centrum Kształcenia Zawodowego, zgodnie z załącznikiem Nr 23/B,

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zgodnie z załącznikiem Nr 24/B,

- Domu Pomocy Społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 25/B.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

Dokument został podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Załączniki:
Załączniki do zarządzenia42 MB