artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2020 r.

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-28s27 MB