artykuł nr 1

Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 r.

Załączniki:
Sprawozdanie Rb-NDS893 KB