artykuł nr 1

Stawki podatku od środków transportowych, deklaracja - 2016 r.