artykuł nr 1

Zarządzenie nr 501 z dn. 15 grudnia 2015 r.