artykuł nr 1

Projekt Budżetu Miasta

Załączniki:
Opinia RIO dotycząca projektu uchwały o WPF oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta Piotrkowa TrybunalskiegoMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO dotycząca projektu budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 r.944 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków jednostek pomocniczych22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - powiat36 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - gmina42 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - powiat37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów - gmina34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - powiat44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz placówek - gmina31 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan nakładów na inwestycje na 2015 r.50 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z organizacją i obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - gmina35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - gmina32 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - powiat29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z geodezją i kartografią - gmina19 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - powiat20 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z geodezją i kartografią - gmina 25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - powiat37 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków związanych z ochroną środowiska - gmina38 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - powiat33 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów związanych z ochroną środowiska - gmina34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetu Państwa planowane do uzyskania w 2015 r., związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami - powiat56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami - gmina56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu - powiat40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu - gmina44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r.22 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta - zadania powiatu175 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetu miasta - zadania gminy259 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta - zadania powiatu79 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetu miasta - zadania gminy104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki budżetowe na 2015 r. 119 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody budżetowe na 2015 r.58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów - oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 27 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki jednostek oświatowych21 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki dotyczące oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej z podziałem na jednostki i komórki organizacyjne24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan wydatków budżetowych - razem gmina i powiat25 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dochody Budżetu Miasta na 2015 r.413 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Plan dochodów budżetowych - razem gmina i powiat86 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Objaśnienia do projektu 333 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Projekt uchwały w/s uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok34 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer