artykuł nr 1

Zarządzenie nr 594 z dn. 31 grudnia 2012 r.