artykuł nr 1

Zarządzenie nr 531 z dn. 31 grudnia 2009 r.