artykuł nr 1

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 2017 r.