artykuł nr 1

Jednostka Pomocnicza Osiedle "Krakowskie Przedmieście - Sulejowska"

JEDNOSTKA POMOCNICZA OSIEDLE "KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE - SULEJOWSKA"

Obszar działania jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Krakowskie Przedmieście - Sulejowska" znajduje się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i obejmuje teren ograniczony następującymi ulicami:

- od północy: ul. Sulejowska (południowa strona), Al. Kopernika(południowa strona) od ronda Sulejowskiego do ul. Batorego,

- od południa: granice Miasta Piotrkowa Trybunalskiego,

- od wschodu: granice Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do ul. Miast Partnerskich oraz tereny położone poniżej południowej strony doliny rzeki Strawy i Wierzejki do ul. Sulejowskiej,

- od zachodu: ul. Batorego (wschodnia strona), ul. W. Reymonta (wschodnia strona), ul. Żwirki (wschodnia strona), ul. Lotnicza (południowa strona), ul. Przemysłowa (wschodnia strona) do granic miasta.

W dniu 21 marca 2019 roku wybrano Radę Osiedla "Krakowskie Przemieście-Sulejowska" w następującym składzie:

1. Gołota Zbigniew - Skarbnik Zarządu Osiedla

2. Karcz Tadeusz - Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla

3. Kowalska Anna - Sekretarz Zarządu Osiedla

4. Kraś Stefan

5. Krawiec Katarzyna - Zastępca Przewodniczącej Zarządu Osiedla

6. Lorek Grzegorz

7. Malec Paulina

8. Para Anna - Przewodnicząca Zarządu Osiedla

9. Pencina Ludomir

10. Pingot Małgorzata

11. Rozpędek Aleksandra - Przewodnicząca Rady Osiedla

12. Stachera Paweł

13. Szulc Kamil

14. Świech Stanisław

15. Więcławska Sylwia

Dyżury Rady Osiedla Krakowskie Przedmieście - Sulejowska odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00-18:00

(10.06 2019, 9.09.2019, 14.10.2019, 4.11.2019 - wyjątkowo w pierwszy poniedziałek miesiąca, bo drugi poniedziałek listopada jest świętem narodowym, 9.12.2019, 13.01.2019, 10.02.2019, 9.03.2019, 6.04.2019 - wyjątkowo pierwszy poniedziałek, gdyż drugi poniedziałek kwietnia jest Poniedziałkiem Wielkanocnym, 11.05.2019, 8.06.2019)